Συμμετοχή σε ερωτηματολόγιο πτυχιακής εργασίας

Παρακαλώ για την προσοχή σας και για την υπέροχη βοήθειά σας!

Στηρίζουμε τους νέους επιστήμονες!
Εν προκειμένω, η φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καράογλου Βασιλική ζητά ευγενικά τη συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο που ετοίμασε για την πτυχιακή της εργασία, προκειμένου να μαζέψει το αναγκαίο ποσοστό απαντήσεων που χρειάζεται, ώστε να βγουν τα συμπεράσματα της μελέτης της. 
Η διπλωματική εργασία έχει τίτλο: 
«Μελέτη για το σχεδιασμό αυτόνομου χειροκίνητου αμαξιδίου για παιδιά με κινητική αναπηρία»
και το ερωτηματολόγιο απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους με εκ γενετής κινητική αναπηρία, αλλά και επίκτητη κατά την παιδική τους ηλικία. 

Εξυπακούεται πως θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα και ανωνυμία στις πληροφορίες που θα παραχθούν, ενώ τα δεδομένα θα συλλεχθούν και αναλυθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε θερμά για τη συμπλήρωση ή και την προώθηση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου.

Ας βοηθήσουμε τους νέους επιστήμονες να μας βοηθήσουν smiley