Φωτογραφικό υλικό από τη δράση του ΣΚΕΠ στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου στις 5/4/2014